Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1. ledna 2018

400,- Kč
Vstupní, preventivní a výstupní prohlídka do zaměstnání
300,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz
400,- Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz
400,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz
300,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz - nepracující důchodci
300,- Kč
Vypracování posudku o bolestném, posudku pro pojišťovnu apod.
100,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost(rekondice, hrazené lázně, přihlášky, brigády, tábory aj.)
400,- Kč
Vyšetření sportovce
300,- Kč
Vyšetření před interrupcí
400,- Kč
Jakákoli další vyšetření v zájmu fyzické nebo právnické osoby
200,- Kč
Výpis z dokumentace
250,- Kč
Výpis z dokumentace na počkání (jen pokud je prázdná čekárna)
100,- Kč
Aplikace očkovací látky (bez ceny očkovací látky), injekce svalová, podkožní aj.
250,- Kč
Vypsání formuláře pro umístění do domova důchodců apod.
80,- Kč
Sepsání náhradního dokladu při ztrátě - PN, žádanka aj.
20,- Kč
Vystavení propustky (potvrzení vlastní přinesené je zdarma)
10Kč
Kopírování nebo tisk zdravotnické dokumentace 1 čb list
600,- Kč/30min
Další nehrazené úkony - 600Kč/30min času lékaře (počítá se každých započatých 30min)